Heavy Ecodriving

EcoDriving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbete med bl a Vägverket och Energimyndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt. EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna fordon kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, s k "Heavy EcoDriving".

Kursupplägg

Utbildningen genomförs i två delar: praktik och teori. Praktiken genomförs i den typ av fordon som svarar mot kundens önskemål, lastbil med eller utan automat/släp och omfattar 2 timmar.

Moment

 1. Testkörning 1

  Föraren kör "som vanligt" en i förväg planerad slinga i ett fordon utrustad med färddator tillsammans med en lärare.
 2. Analys

  Läraren analyserar förarens normala körsätt.
 3. Demonstration och instruerad övning

  Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.
 4. Testkörning 2

  Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper.
 5. Råd

  Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen.
 6. Teori

  Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.
 7. Uppföljning

  Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

Spara pengar utan att förlora tid

Läs mer på http://www.ecodriving.se/