Gym

Du har även tillgång till vårat gym med olika aktiviteter - Utan extra kostnad!